STRUKOVNE ŠKOLE
 

Autor Naslov

I. Gusić,
J. Gusić

MATEMATIKA 3
(udžbenik i zbirka zadataka za III. raz. industrijskih i obrtničkih škola)
Adresa:      

BIROTEHNIKA CDO
Gundulićeva 24/III
10000 ZAGREB

Matični broj: 3211959
OIB: 84375283263
IBAN: HR4723600001101342471

Prodaja kontakt:


Tel.:  ++385 (1) 48555 25
Fax.: ++385 (1) 48555 22

e-mail:  prodaja@birotehnika.hr


Radno vrijeme:
 
Ponedjeljak - Petak: od 08:00 do 20:00 sati