STRUKOVNE ŠKOLE
 

Autor Naslov

I. Gusić,
J. Gusić

MATEMATIKA 3
(udžbenik i zbirka zadataka za III. raz. industrijskih i obrtničkih škola)
 

Adresa:      

BIROTEHNIKA CDO
Gajeva 28
10000 ZAGREB

Matični broj: 3211959
OIB: 84375283263
 
IBAN: HR4723600001101342471

Prodaja kontakt:


Tel./Fax.: ++385 (1) 4818 267

e-mail:  prodaja@birotehnika.hr

Radno vrijeme:
 
 Ponedjeljak:   od 12:00 do 20:00 sati
 Utorak:         od 08:00 do 16:00 sati
 Srijeda:         od 09:00 do 17:00 sati
 Četvrtak:      od 09:00 do 17:00 sati
 Petak:          od 12:00 do 20:00 sati