Nastavni plan za zanimanje - EKONOMIST
                                                                                                     (raspored predmeta po razredima)
Redni broj Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
1. Hrvatski jezik x x x x
2. Strani jezik s dopisivanjem  x x x x
3. Povijest x x    
4. Etika/Vjeronauk x x x x
5. Geografija x x x x
6. Tjelesna i zdravstvena kultura x x x x
7. Matematika x x x x
8. Kemija  x      
9. Biologija x      
10. Osnove ekonomije x x x x
11. Društveno odgovorno poslovanje   x    
12. Pravno okruženje poslovanja        x
13. Poduzetništvo x x    
14. Osnove računovodstva x      
15. Računovodstvo troškova i imovine   x    
16. Računovodstvo proizvodnje i trgovine     x  
17. Poduzetničko računovodstvo       x
15. Poslovne komunikacije x x    
16. Bankarstvo i osiguranje     x x
17. Marketing x x x x
18. Komunikacijskoprezentacijske vještine     x  
19. Informatika  x x    
20. Statistika     x  
21. Tržište kapitala       x
22. Vježbenička tvrtka      x x
23. Izborni strukovni predmeti Obiteljski posao ili Globalno poslovno okruženje Uvod u poslovno upravljanje ili Osnove turizma Računovodstvo neprofitnih organizacija ili Upravljanje prodajom Analiza financijskih izvješća ili Marketing usluga
 x    oznaka za predmet i razred u kojem se izvodi