Nastavni plan za zanimanje - KOMERCIJALIST
                                                                                                     (raspored predmeta po razredima)
Redni broj Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
1. Hrvatski jezik x x x x
2. Strani jezik I. x x x x
3. Povijest x x    
4. Zemljopis x x    
5. Tjelesna i zdravstvena kultura x x x x
6. Politika i gospodarstvo x      
7. Vjeronauk / Etika x x x x
8. Matematika x x x x
9. Poznavanje robe x x x x
10. Poslovne komunikacije x x x x
11. Informatika x x x  
12. Trgovinsko poslovanje x x x  
13. Računovodstvo  x x x  
14. Poduzetništvo     x x
15. Osnove trgovačkog prava     x x
16. Psihologija prodaje       x
17. Marketing       x
18. Transport, špedicija i osiguranje       x
19. Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja       x
20. Izborni sadržaji: Strani jezik II. x x x x
21. Strukovne vježbe                          70 sati 70 sati 70 sati 64 sata
22. Stručna praksa                             80 sati 80 sati 80 sati 40*
 x    oznaka za predmet i razred u kojem se izvodi
 *     stručna praksa u funkciji završnog ispita