Nastavni plan za zanimanje - KONOBAR
                                                                                             (raspored predmeta po razredima)
Redni broj Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred
1. Hrvatski jezik x x x
2. Povijest x    
3. Politika i gospodarstvo     x
4. Tjelesna i zdravstvena kultura x x x
5. Etika/Vjeronauk x x x
6. Strani jezik I x x x
7. Strani jezik II  x x x
8. Gospodarska matematika x x x
9. Računalstvo x x  
10. Povijest hrvatske kulturne baštine     x
11. Biologija s higijenom i ekologijom x    
12. Poslovna psihologija i komunikacija   x  
13. Ugostiteljsko posluživanje x x x
14. Turistička geografija Hrvatske   x  
15. Marketing u turizmu     x
16. Osnove turizma x    
17. Poznavanje robe i prehrana x x x
18. Kuharstvo   x  
19. Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća   x x
20. Praktična nastava  280 sati 280 sati 256 sati
21. Stručna praksa 182 sata 182 sata  
 x    oznaka za predmet i razred u kojem se izvodi