Nastavni plan za zanimanje - KUHAR
                                                                                             (raspored predmeta po razredima)
Redni broj Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred
1. Hrvatski jezik x x x
2. Povijest x    
3. Politika i gospodarstvo     x
4. Tjelesna i zdravstvena kultura x x x
5. Etika/Vjeronauk x x x
6. Strani jezik I x x x
7. Strani jezik II  x x x
8. Gospodarska matematika x x x
9. Povijest hrvatske kulturne baštine     x
10. Biologija s higijenom i ekologijom x x  
11. Računalstvo x x  
12. Osnove turizma x    
13. Poznavanje robe i prehrana x x x
14. Kuharstvo x x x
15. Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća   x x
16. Ugostiteljsko posluživanje   x  
17. Praktična nastava 280 sati 280 sati 256 sati
18. Stručna praksa 182 sata 182 sata  
 x    oznaka za predmet i razred u kojem se izvodi