Nastavni plan - OPĆA GIMNAZIJA
(raspored predmeta po razredima)
Redni broj Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
1. Hrvatski jezik x x x x
2. Strani jezik I x x x x
3. Strani jezik II x x x x
4. Latinski jezik x x    
5. Glazbena umjetnost x x x x
6. Likovna umjetnost x x x x
7. Psihologija   x x  
8. Logika     x  
9. Filozofija       x
10. Sociologija     x  
11. Povijest x x x x
12. Zemljopis x x x x
13. Matematika x x x x
14. Fizika x x x x
15. Kemija x x x x
16. Biologija x x x x
17. Informatika x      
18. Politika i gospodarstvo       x
19. Tjelesna i zdravstvena kultura x x x x
20. Izborni predmet: Vjeronauk/Etika x x x x
 x    oznaka za predmet i razred u kojem se izvodi