Nastavni plan za zanimanje - PEKAR
                                                                                      (raspored predmeta po razredima)
Redni broj Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred
1. Hrvatski jezik x x x
2. Strani jezik x x x
3. Povijest x    
4. Vjeronauk/Etika x x x
5. Tjelesna i zdravstvena kultura x x x
6. Politika i gospodarstvo   x  
7. Matematika u struci x x x
8. Higijena i sanitacija x    
9. Osnove prirodnih znanosti x    
10. Poznavanje sirovina x    
11. Proizvodni procesi u pekarstvu I.   x  
12. Proizvodni procesi u pekarstvu II.     x
13. Čuvanje i transport pekarskih proizvoda     x
14. Marketing     x
15. Kultura komunikacije i usluživanja     x
16. IZBORNA NASTAVA:                                                 Tjelesna i zdravstvena kultura, Matematika u struci, Stručni predmeti x x x
17. Praktična nastava x x x
18. Praktična nastava u školi s vježbama x x x
19. Osnove računalstva s vježbma      x
20. Praktična nastava u uradnom procesu x x x
 x    oznaka za predmet i razred u kojem se izvodi