Nastavni plan za zanimanje - POSLOVNI TAJNIK/CA
                                                                                                     (raspored predmeta po razredima)
Redni broj Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
1. Hrvatski jezik x x x x
2. Hrvatski poslovni jezik x      
3. Strani jezik  I.  x x x x
4. Strani jezik  II.  x x x x
5. Povijest x x x  
6. Zemljopis x x    
7. Tjelesna i zdravstvena kultura x x x x
8. Biologija s ekologijom x x    
9. Matematika x x x  
10. Uvod u državu i pravo   x    
11. Informatika i informatički poslovni sustavi x x x x
12. Sociologija       x
13. Osnove poduzetništva i menadžmenta     x x
14. Ustavni ustroj Republike Hrvatske       x
15. Poslovna psihologija   x    
16. Tehnika komuniciranja      x x
17. Radno pravo       x
18. Trgovačko pravo     x  
19. Kompjutorska daktilografija x x    
20. Tajničko poslovanje     x x
21. Obvezni izborni predmet:                                                Vjeronauk/Etika x x x x
22. Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom     x x
23. Stručna praksa          40 sati 40 sati 40 sati
 x    oznaka za predmet i razred u kojem se izvodi