Nastavni plan za zanimanje - PRODAVAČ
                                                                  (raspored predmeta po razredima)
Redni broj Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred
1. Hrvatski jezik x x x
2. Strani jezik  x x x
3. Povijest x    
4. Geografija   x  
5. Vjeronauk/Etika x x x
6. Politika i gospodarstvo     x
7. Tjelesna i zdravstvena kultura x x x
8. Matematika x x x
9. Osnove informatike   x  
10. Nabavno poslovanje x    
11. Poslovanje prodavaonice x    
12. Poznavanje robe x x x
13. Prodajno poslovanje   x  
14. Prodajna komunikacija x    
15. Poslovna dokumentacija     x
16. Osnove marketinga   x  
17. Ponašanje potrošača     x
18. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI 1. razred 2. razred 3. razred
  Ekologija i održivi razvoj x    
Kreativnost u poslovanju x    
Aranžiranje i estetsko oblikovanje   x  
Prezentacijske vještine   x  
Upravljanje prodavaonicom     x
Odnosi s kupcima     x
19. Trgovačka praksa 140 sati 245 sati 448 sati
 x    oznaka za predmet i razred u kojem se izvodi