Nastavni plan za zanimanje - TEHNIČAR ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE
                                                                                                    (raspored predmeta po razredima)
Redni broj Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
1. Hrvatski jezik x x x x
2. Strani jezik I x x    
3. Povijest x x    
4. Zemljopis x x    
5. Matematika x x x x
6. Tehnologija zaštite     x  
7. Kemija x x    
8. Politika i gospodarstvo       x
9. Vjeronauk/Etika x x x x
10. Tjelesna i zdravstvena kultura x x x x
11. Prva pomoć i zaštita na radu x x x  
12. Računalstvo x x    
13. Osnove strojarstva s tehničkim crtanjem x      
14. Elektrotehnika   x x  
15. Pravo i tehnologija zaštite x x    
16. Organizacija sustava zaštite     x x
17. Protupožarna preventiva     x x
18. Vatrogasne sprave i oprema     x x
19. Naoružanje i nastava gađanje     x x
20. Kriminalistika     x x
21. Tehnologija zaštite i sustav veza       x
22. Psihologija i komuniciranje       x
23. Fizika x x    
24. Biologija x x    
25. Zaštita okoliša     x  
26. Borilačke vještine x x x x
27. Praktična nastava 150 sati 185 sati 220 sati 180 sati
 x    oznaka za predmet i razred u kojem se izvodi