Nastavni plan za zanimanje - UPRAVNI REFERENT
                                                                                                     (raspored predmeta po razredima)
Redni broj Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
1. Hrvatski jezik x x x x
2. Hrvatski poslovni jezik x x    
3. I.  Strani jezik   x x x x
4. II.  Strani jezik   x x x x
5. Povijest x x x  
6. Zemljopis x x    
7. Tjelesna i zdravstvena kultura x x x x
8. Čovjek, zdravlje i okoliš x x    
9. Matematika x x x  
10. Sociologija     x  
11. Vjeronauk / Etika x x x x
12. Uvod u državu i pravo x      
13. Informatika  x x x x
14. Poduzetništvo s menadžmentom       x
15. Ustavni ustroj Republike Hrvatske       x
16. Poslovna psihologija   x    
17. Uredsko poslovanje i dopisivanje   x x  
18. Radno pravo       x
19. Upravni postupak     x x
20. Kompjutorska daktilografija x x x  
21. Uvod u imovinsko pravo       x
22. Uvod u obiteljsko pravo     x  
23. Gospodarstvo   x    
24. Knjigovodstvo     x  
25. Statistika       x
26. Izborni predmet Latinski jezik Latinski jezik ili Ljudska prava Logika ili Ljudska prava Filozofija ili Javne financije
27. Stručna praksa            40 sati 40 sati 40 sati
 x    oznaka za predmet i razred u kojem se izvodi