Nastavni plan za zanimanje - ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE
                                                             (raspored predmeta po razredima)
Redni broj Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred
1. Hrvatski jezik x x x
2. Povijest x    
3. Politika i gospodarstvo   x  
4. Tjelesna i zdravstvena kultura x x x
5. Vjeronauk/Etika x x x
6. Strani jezik x x x
7. Osnove elektrostrojarstva x x  
8. Matematika x x x
9. Računalstvo     x
10. Osnove sustava zaštite i sigurnosti   x  
11. Psihologija i komuniciranje   x  
12. Kriminalistika     x
13. Zaštita od požara   x  
14. Naoružanje i nastava gađanja x x  
15. Tehnologija zaštite osoba i imovine x x x
16. Prva pomoć i zaštita na radu x    
17. Praktična nastava 490 sati 490 sati 576 sati
 x    oznaka za predmet i razred u kojem se izvodi