ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE

Ocjene

Prolazne su ocjene: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2). Neprolazna ocjena je nedovoljan (1).

Ocjenjivanje

Odmah nakon ispita nastavnik – ispitivač evidentira uspjeh u indeks. Stavlja nadnevak, ocjenu i potpis. Polaznik koji dođe na ispit bez indeksa (a ima osobnu iskaznicu) iznimno može polagati ispit samo uz odobrenje voditelja ili ravnatelja nakon što referent provjeri polaznikovu dokumentaciju, a ocjena se u indeks unosi naknadno. Polaznik koji ne postigne prolaznu ocjenu ponavlja ispit, a nastavnik ispitivač daje mu upute za daljnje učenje, upozoravajući ga na osnovne nedostatke njegova znanja. Svaki polaznik mora se držati napomena i uputa predmetnog nastavnika da bi uspješno svladao gradivo. Polaznik koji ne položi ispit može ponovno pristupiti polaganju tek nakon 15 dana.

Ako polaznik nakon polaganja pismenog ili praktičnog dijela ispita odustane od polaganja usmenog dijela ispita, mora pri ponovnom polaganju ispita polagati cijeli ispit.

Polaznici koji imaju biologiju, biologiju s higijenom i ekologijom, čovjek, zdravlje i okoliš, zaštitu okoliša i ekologiju i održivi razvoj moraju prije pristupanja polaganju ispita posjetiti

-        Hrvatski prirodoslovni muzej (koji je osnovan prije 150 godina, a nalazi se u Demetrovoj 1      na Gornjem gradu);

-       Botanički vrt (iz 1889. Godine, a nalazi se u Mihanovićevoj ulici);

-        Perivoj Maksimir (što ga je prije više od 200 godina osnovao biskup Maksimilijan Vrhovac).  U sklopu Perivoja nalazi se Zoološki vrt iz 1925. godine.


Polaznici 1. Razreda gimnazije obavezni su posjetiti Arheološki muzej prije polaganja ispita iz povijesti.

Grupni obilazak organizirat će se u dogovoru s profesorom (obavijest na oglasnoj ploči).

ISPITI U ZAGREBU

U Zagrebu se ispiti polažu svakog mjeseca, osim u srpnju i kolovozu. Ispiti se polažu subotom iz svih predmeta i radnim danom prema ovim Uputama.

                                               ISPITNI CENTRI

Polaznici na privremenom radu i boravku u inozemstvu mogu polagati ispite u konzltativno-ispitnom centru u inozemstvu u koji su upisani. Prilikom dolaska u Hrvatsku ispite mogu polagati u Zagrebu.

 

 

 
 
 
na vrh stranice