OBLICI STJECANJAIZOBRAZBE (ZAVRŠAVANJA PROGRAMA)

Navedene programe srednjeg obrazovanja u oblicima dopisno-konzultativne na- stave CDO Birotehnika realizira kao:

•    školovanje: završena osnovna škola ili završen jedan, dva ili tri razreda pro- grama i nastavak obrazovanja u istom programu;

•    doškolovanje: završen program srednjeg obrazovanja i nastavak obrazovanja za složenije zanimanje u istoj struci;

 

•    dokvalifikacija: završen program gimnazije i upis u srednjoškolski program za određeno zanimanje;

•    prekvalifikacija: završen program srednjeg obrazovanja za zanimanje i upis u program za drugo zanimanje;

•    osposobljavanje: program kojim se stječe znanje i vještina za obavljanje poslo- va jednostavnije složenosti;

•   usavršavanje: programi kojima se proširuje stručno znanje nakon prethodno stečene srednje naobrazbe i programi višeg stupnja naobrazbe koji završavaju specijalističkim ispitom.


IZVOĐENJE OBRAZOVNOG RADA

Nastavna pisma za dopisno obrazovanje

 

Nastavna pisma za dopisno obrazovanje su tiskani didaktički materijali koji obuhvaćaju gradivo propisano nastavnim programom pojedinog predmeta, obrađeno na način pogodan za samoučenje. U nastavnim pismima se nalazi i rekapitulacija gradiva (sažetak bitnih dijelova), potreban ilustrativni materijal, tiskanice, sheme, zemljopisne karte. U njima su također pitanja za ponavljanje i utvrđivanje gradiva, zadaci za vježbu, kontrolne zadaće, testovi znanja – zapravo sve što je potrebno polazniku da bi uspješno naučio određeni sadržaj.

                                                    
Kontrolne zadaće obvezne su iz nekih predmeta. Gradivo učite redoslijedom kako je izloženo u nastavnim pismima. U početku ponavljajte manje a zatim i veće cjeline. Kad vam učenje postane svakodnevna navika i potreba, preporučujemo vam da učite usporedno dva, najviše tri predmeta.


Uz nastavna pisma šaljemo i dodatni materijal, kako biste što potpunije svladali propisano gradivo (program i podsjetnik za učenje, upute o pisanju kontrolnih zadaća za pojedine predmete i sl.)

 

 
na vrh stranice