ZAVRŠNI RAD

Završni rad brani se u ljetnom roku, tijekom lipnja, jesenskom roku, tijekom kolovoza i rujna i zimskom roku, tijekom veljače. Polaznik nakon upisa u završni razred svog programa treba konzultirati nastavnika mentora pri izradi završnoga rada kao i u tijeku njegove izrade. Teme za završni rad kao i rokove za prijavljivanje i obranu završnog rada polaznici dobivaju u referadi za završne ispite.

Polaznik prijavljuje Obranu u ustanovi prijavnicom

•    do    1. travnja za ljetni rok,

•    do  10. srpnja za jesenski rok,

•    do  30. studenoga za zimski rok.

 

MATURA I ZAVRŠNI ISPIT

       Polaznik koji položi sve razredne ispite mora odmah prijaviti maturu, odnosno završni ispit, kako bismo ga uvrstili u idući ispitni rok. Čim prijavi završni ispit na propisanoj tiskanici koju dobije u referadi za završne ispite, polaznik dobiva detaljne pisane upute o načinu polaganja završnog ispita, kao i o točnom mjestu i vremenu polaganja pojedinih dijelova ispita (datum, sat, početak i dr.).

               Polaznik se treba konzultirati s nastavnikom-mentorom pri izboru teme za maturalni, završni ili praktični rad kao i u tijeku izrade maturalnog, završnog ili praktičnog rada.

Teme za maturalni, završni ili praktični rad, pitanja za usmene ispite kao i rokove za prijavljivanje i polaganje mature odnosno završnih ispita polaznici dobivaju prije službenog prijavljivanja, a najkasnije 60 dana prije polaganja mature ili završnog ispita.

 Nakon uspješno položene mature, odnosno završnog ispita polaznici dobivaju svjedodžbu na službenom obrascu.