PRIJAVLJIVANJE ISPITA

Raspored polaganja ispita nalazi se u  prostorijama Birotehnike CDO, Gundulićeva 24/III, Zagreb.

Ispit je potrebno prijaviti najmanje 15 dana ranije i prijavnicu s potvrdom o uplati predati u sobi za prijavu ispita.

U Zagrebu se mogu polagati radnim danom gotovo svi predmeti koji su navedeni u rubrici pod naslovom „ISPITNI ROKOVI“. Ako neki predmeti nisu navedeni u tom pregledu, te ispite možete polagati samo subotom.

Prilikom dolaska na ispit radnim danom obratite posebnu pozornost na početak ispita, jer ispiti ne počinju uvijek u isto vrijeme.

Posebno vas upozoravamo da će se ispiti za pojedine predmete moći polagati samo u radne dane kada su predviđeni za pojedine razrede (vidi primjer kod matematike i sl.).

Ako trebate uplatiti ispitnu taksu, potvrdu (uplatnicu) da ste je platili na
IBAN HR4723600001101342471 donesite na ispit.

Polaznici koji se koriste rokovima radnim danom ne mogu u istom mjesecu polagati isti predmet u ispitnom roku subotom ako nije prošlo barem 15 dana od prethodnog polaganja.

Ispiti se radnim danom održavaju u prostorijama Birotehnike CDO, Zagreb, Gundulićeva 24/III.

Ako ispit prijavljujete za subotu, najmanje 15 dana prije nadnevka polaganja morate na adresu: BIROTEHNIKA CDO,  10000  Zagreb,  Gundulićeva  24/III.  poslati:

-        ispunjenu prijavnicu (na prijavnici se prijavljuje samo jedan predmet), a naziv predmeta upisujete prema indeksu, a ne prema naslovima nastavnih pisama;

-        potvrdu o uplaćeno ispitnoj taksi za pojedini predmet, ako ste obvezni uplatiti ispitnu taksu;

-        posebnu obavijest (odrezak obveznih kontrolnih zadaća) o nadnevku slanja kontrolnih zadaća, odnosno prisustvovanju konzultacijama, prilikom prijavljivanja predmeta iz kojeg su obvezne kontrolne zadaće, odnosno prisustvovanje konzultacijama.

 

 
 
na vrh stranice