SKUPNE KONZULTACIJE


Birotehnika organizira skupne i individualne, pismene i usmene konzultacije, kao i pedagoške savjete.
 

SKUPNE KONZULTACIJE

Da biste što uspješnije svladali gradivo koje je izloženo u udžbenicima i drugim didaktičkim materijalima, trebate prisustvovati skupnim konzultacijama koje organiziramo u Birotehnici CDO, Gundulićeva 24/III.

Konzultacije (individualne i skupne) i ispiti iz stranih jezika, matematike, fizike, statistike, birotehnike, tehnike komuniciranja, poslovne komunikacije, daktilografije s poslovnim dopisivanjem, poslovnog dopisivanja, kompjutorske daktilografije, informatike, računalstva, knjigovodstva, gospodarstva, tehnike vanjskotrgovinskog poslovanja, računovodstva, osnova ekonomije, javnih financija, povijesti, ugostiteljskog posluživanja, kuharstva, ugostiteljstva i tjelesne i zdravstvene kulture održavaju se na adresi:
Gundulićeva 24/III.

 

 

                        VRIJEME ODRŽAVANJA SKUPNIH KONZULTACIJA

Vrijeme i raspored održavanja skupnih konzultacija prilagođeni su vašim mogućnostima i
odnose se na školsku godinu 2018./19., a podijeljeni su na dva ciklusa.
Obrazovni ciklus čini jednu cjelinu, pa prema tome, ako ste prisustvovali konzultacijama u
jednom ciklusu, ne morate prisustvovati konzultacijama iz istog predmeta u drugom, jer se
sadržaj konzultacija ponavlja.
Gdje god je to bilo moguće vrijeme konzultacija uskladili smo tako da u istom danu možete
prisustvovati konzultacijama iz dva predmeta, a eventualno i pristupiti ispitu.
Raspored skupnih konzultacija možete pogledati na oglasnoj ploči Birotehnike CDO.
Na konzultacije donesite nastavna pisma i druge didaktičke materijale koje ste primili za
pojedini predmet.

             VOĐENJE EVIDENCIJE O PRISUSTVOVANJU KONZULTACIJAMA

O prisustvovanju konzultacijama (skupnim i individualnim) te o pisanju kontrolnih zadaća vodi se odgovarajuća evidencija. Polaznik koji nije iskoristio niti jedan od oblika konzultacija (skupne, individualne, pismene - kontrolne zadaće) ne može pristupiti ispitu iz određenog predmeta.

 
 
na vrh stranice