OBRAZOVANJE ODRASLIH

Obrazovanje odraslih obuhvaća cjelinu procesa učenja odraslih namijenjenih ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobnosti, osposobljavanje za zapošljivost: stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikaciju, stjecanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i kompetencija te osposobljavanje za aktivno građanstvo.

Obrazovanje odraslih temelji se na načelima:

Prema Zakonu o obrazovanju odraslih obrazovanje odraslih može se odvijati kao formalno, neformalno, informalno i/ili samousmjereno učenje.

Zakonodavno-normativni okvir kojim se uređuje formalno obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: obrazovanje odraslih) u Republici Hrvatskoj obuhvaća: