OBRAZOVANJE ODRASLIH 

Obrazovanje odraslih obuhvaća cjelinu procesa učenja odraslih namijenjenih ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobnosti, osposobljavanje za zapošljivost: stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikaciju, stjecanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i kompetencija te osposobljavanje za aktivno građanstvo.

Obrazovanje odraslih temelji se na načelima:

Zakonodavno-normativni okvir kojim se uređuje formalno obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: obrazovanje odraslih) u Republici Hrvatskoj obuhvaća:

Sukladno Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN, broj 124/2014.),
posebno je istaknuto područje obrazovanja odraslih te su navedena četiri glavna cilja:

1. Osigurati preduvjete za povećanje  uključenosti  odraslih građana u procese   cjeloživotnog učenja i obrazovanja;

2. Unaprijediti i proširiti učenje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje uz rad;

3. Uspostaviti sustav osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih;

4. Poboljšati organiziranost, financiranje i upravljanje procesima obrazovanja odraslih.